Classes/Assignments


Class Name Teacher Assignments
1st Period - English III Drew Merritt
4
3rd Period- English I Drew Merritt
3
4th Period - English I Drew Merritt
3
5th Period - English III Drew Merritt
4
6th Period - English III Drew Merritt
4
7th Period - English I Drew Merritt
3
Tech Theater (Period 3) Liam Boyer
0
Theater 1 (Period 2) Liam Boyer
0
Theater 2-4 (Period 1) Liam Boyer
0